Διαδραστικό
Πολυτονικό
Λεξικό

The Polytonic Project:
Ἡ τεχνολογία στὴν ὑπηρεσία τῆς μνήμης

Εἴσοδος

Ἡ λέξη μὲ εἶχε / μὲ βρῆκε / μὲ εἶπε.
Κ᾿ ἐγὼ μονάχα "εὐχαριστῶ".
Στὴ λέξη / μιὰ λέξη.
Ὁ κόσμος.

Γιάννης Ρίτσος