Διάταξη πλήκτρων KEYMANGREEK

Πεζά: περισπωμένη, βαρεῖα, πνεύματα, single quote (στὴν συνήθη θέση τῆς βαρείας).

πολυτονικά πεζά

Κεφαλαῖα: ὑπογεγραμμένη, ἄνω τελεία, ἑλληνικὸ ἐρωτηματικὸ ΚΑΙ στὴν θέση τοῦ ἀγγλικοῦ

πολυτονικά κεφαλαῖα

Μὲ ALT: ἀρχαϊκοὶ ἑλληνικοὶ χαρακτῆρες, Εὐρώ (στὸ πλῆκτρο τοῦ δολλαρίου)

ἀρχαϊκοὶ χαρακτῆρες

Περισσότερα γιὰ τὸ πολυτονικὸ καὶ μονοτονικὸ πληκτρολόγιο keymangreek